De verborgenheid der Godzaligheid. Zes preken.

10.00

Gebonden, 159 blz. (voorste schutblad vastgeplakt aan het voorplat; voor het overige een net exemplaar)
1. De verborgenheid der Godzaligheid ((Kerstfeest) 1 Timotheüs 3 : 16)
2. De Hoeksteen van het Godsgebouw (Psalm 118 : 22 – 24)
3. Pinksterfeest (Handelingen 2 : 1 – 4a)
4. De wijnstok en de ranken (Johannes 15 : 1 en 2)
5. Onder rijke verbondsbeloften (Jesaja 58 : 11)
6. Eben-Haëzer ((Tot hiertoe heeft de Heere geholpen!) 1 Samuël 7 : 12)

Auteur: Kievit, Ds. I.
Uitgever: J.P. van den Tol - Dordrecht 1972

1 op voorraad

Categorie: