Den Christen zijn eenige troost verschenen in een twaalftal Leerreden, door Ds. A. Makkenze, predikant bij de Gereformeerde Gemeente onder ’t kruis te Dirksland.

17.50

Gebonden, ca. 350 blz.
1. Het zoeken en vinden van den Heere Jezus Christus (Spreuken 8 : 35)
2. De grondslag en vastigheid van de zaligheid der van God verordineerde zondaren (Romeinen 8 : 29 – 30)
3. Gods vrijmachtige genade in Christus verheerlijkt in de bekeering (Handelingen 9 : 1 – 6)
4. De geboorte van den Heere Jezus Christus (Lukas 2 : 6 – 7)
5. Op den Oudejaarsavond van het jaar 1894 (2 Samuël 7 : 13)
6. Een geschonken geneesmiddel tegen een verborgen krankheid (2 Corinthe 1 : 9)
7. De onmisbaarheid van den Heiligen Geest (Handelingen 19 : 2)
8. Een volkomen veiligheid tegenover een bestendig gevaar -(1 Petrus 1 : 5)
9. Een genadig voorrecht en een heilzame levensdaad (Johannes 1 : 44b)
10. Een zekere gang en een gewisselijk doorkomen op den Nieuwjaarsmorgen van 1896 (Psalm 23 : 4a)
11. Een heerlijk eigendom, en een gegronde hope (Klaagliederen 3 : 24)
12. Een zalige gemeenschap, welke bestaat uit een innige Vereeniging (Hooglied 2 : 16)

Auteur: Makkenze, Ds. A.
Uitgever: Stuut - Rijssen 1973

1 op voorraad

Categorie: