Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in twee en vijftig predikatiën; benevens Vijf Belijdenis Predikatiën. Nieuwe onveranderde uitgave. Derde druk.

35.00

Orig. perkament, 4°; (8), 871, (1) blz. (opnieuw in de band gezet met vernieuwde schutbladen. De eerste 20 blz. aan de randen wat “afgebrokkeld”, maar geen tekstverlies)

Auteur: Smytegelt, Bernardus
Uitgever: C. de Bruin - 's Gravenhage / I.J. Malga - Nijkerk z.j.

1 op voorraad