Des Heeren wonderlijke leiding met Zijn volk

10.00

Gebonden, 117 blz.
1. De Heere Jezus aangekondigd als de grote Profeet – Adventspreek over Deuteronomium 18 : 15
2. Christus, Die van Zijn Vader gezalfd is over Zijn volk – Adventspreek over Psalm 2 : 6
3. God, geopenbaard in het vlees – Kerstpreek over Jesaja 9 : 5
4. De blijde heilstijding Gods van de geboren Zaligmaker – Kerstpreek over Lukas 2 : 10 – 12
5. Een ernstige oproep tot waarachtige bekering – Oudejaarspreek over Jesaja 55 : 6 en 7
6. Des Heeren wonderlijke leiding met Zijn volk – Nieuwjaarspreek over Exodus 13 : 21 en 22

Auteur: Noort, Ds. G.J. van den
Uitgever: Kerkeraad Geref. Gem. Capelle a/d IJssel-West z.j.

1 op voorraad

Categorie: