Doe uzelf geen kwaad. Pastorale aspecten rondom suicide.

3.50

Paperback, 208 blz.
Suicide is er altijd geweest, en is de laatste jaren zeker niet minder geworden. Veel mensen voegen de daad bij het woord en ‘stappen’ uit dit leven. Dit gebeurt vaak door onkerkelijke mensen, maar ook binnen de christelijke gemeente(n).
Ingegaan wordt op Bijbelse en kerkhistorische gegevens rondom deze kwestie. Ook het denken van de kerkvaders en vertegenwoordigers van de Reformatie komt aan de orde, met lijnen tot in de twintigste eeuw. Veel aandacht wordt geschonken aan Zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus.
Ambtsdragers uit diverse kerkverbanden van de gereformeerde gezindte beantwoorden een aantal vragen en/of leveren een eigen bijdrage aan rond dit tere onderwerp.
Met bijdragen van:
ds. D. Heemskerk, predikant H.H.K. te Opheusden
ds. C. Hogchem, predikant G.G. te Barneveld
de heer W.A. de Jong, ouderling O.G.G. in Ned. te Utrecht
ds. J.M.J. Kieviet, predikant C.G.K. te Dordrecht-Centrum
ds. T. Klok, predikant O.G.G. in Ned. te Urk
ds. G.S.A. de Knegt, emerituspredikant P.K.N
ds. F. Mallan, emerituspredikant G.G. in Ned.
ds. C.J. Meeuse, predikant G.G. te Goes
ds. L.W. van der Meij, predikant C.G.K. te Driebergen
ds. J.P. Nap, predikant P.K.N. te Lunteren
ds. B. Reinders, predikant H.H.K. te Harskamp
de heer L.M.P. Scholten, diaken G.G. in Ned. te Nieuwerkerk aan den IJssel.
A. Hoogendoorn (1958) is als docent godsdienst/ethiek verbonden aan het Hoornbeek College te Amersfoort.

Auteur: Hoogendoorn, A.
ISBN: 9789055514526
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2007

1 op voorraad