Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1868-1940).

8.50

Gebonden, 227 blz.
Willem van Leeuwen (1868-1940) was een hervormde voorganger, die tussen de beide wereldoorlogen zowel binnen als buiten de Nederlandse Hervormde Kerk bij hen die God vreesden grote achting genoot. Hij was geen predikant, maar godsdienstonderwijzer, en als zodanig werkzaam te Vriezenveen, Dordrecht en Schoonrewoerd. Zowel zijn leven als zijn preken leggen er getuigenis van af dat hij van God geleerd was. Van Leeuwen was een leesbare brief.
In zijn prediking waarschuwde hij steeds tegen de dodende macht van de letter zonderde Geest. Door de ervaring wijs geworden, was de godsdienstonderwijzer vuurbang voor een rechtzinnigheid waaraan geen bevinding ten grondslag lag. ‘Gods Woord is geestelijk’, zo zei hij menigmaal, ‘en rijk is de inhoud juist daar, waar wij het allerminst vermoeden.’ In zijn prediking handhaafde en verklaarde hij voluit de letterlijke betekenis van tekstwoorden, maar zocht hij tevens de geestelijke zin te mogen verstaan.

Auteur: Hille, H.
ISBN: 9789033114083
Uitgever: Den Hertog - Houten 1999

1 op voorraad