Eerste en Tweede bundel Keurstoffen

25.00

Gebonden, 271 / 280 blz.
1. Nu niet, maar later, of: Een woord van troost voor in druk verkerenden, vanwege het raadselachtige van Gods weg en doen – Johannes 13 : 7b
2. Christus’ getuigenis de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn – Johannes 14 : 6
3. Des Heeren in leven en sterven, of: Het voorrecht en het leven van Gods volk – Romeinen 14 : 8
4. De met blijdschap reizende Moorman – Handelingen 8 : 39b
5. De dauw des hemels en de bloei van Israël, of: Een troostvolle belofte voor Gods volk – Hoséa 14 : 6a
6. De Boom des levens in het hemelse paradijs – Openbaring 22 : 2
7. Een hartontroerend hemels gezicht – Openbaring 5 : 5
8. Mefiboseth voorgesteld als een type van Gods gunstgenoten – 2 Samuel 9 : 6
9. De geestelijke wijnranken – Johannes 15 : 5
10.Zaligheid om niet – Romeinen 3 : 24
11.Het kenmerk, voorrecht en de verwachting van de liefhebbers des Heeren – Johannes 14 : 21
12.De geestelijke Eljakim, of: De heerlijkheid van Christus, voorgesteld onder het beeld van een nagel in een vaste plaats – Jesaja 22 : 23a en 24
13.Het kindergeheim – Lukas 10 : 21
14.Heg en heining – Hosea 2 : 5
15.Davids ene begeerte, een kenmerk van genade – Psalm 27 : 4

1. Het getuigenis van de blindgeborene aangaande de Heere Jezus – Johannes 9 : 17
2. Jezus, de getrouwe Priester – 1 Samuel 2 : 35a
3. Jezus, de Koning der ere – Psalm 24 : 8
4. Een liefdevolle nodiging – Jesaja 55 : 3
5. De ondeugende lieveling des Heeren, of: Een alleenspraak des Heeren omtrent Zijn volk – Jeremia 31 : 20
6. De nimmer beschamende hoop voor Gods volk – Romeinen 5 : 5a
7. Een vriendelijk opwekking tot het gebed – Jeremia 33 : 3a
8. Een genadige belofte, ter aanmoediging van het gebedsleven van Gods volk – Jeremia 33 : 3b
9. Gezegend onderwijs, als vrucht van een biddend leven – Jeremia 33 : 3c
10.Gods boog in de hemel – Openbaring 4 : 3b
11.Jehova, de Oogarts der blinden – Psalm 146 : 8a
12.De goede huisvader en zijn voorraadkamer – Mattheus 13 : 52
13.De markt van vrije genade – Jesaja 55 : 1
14.Een troostrijke tijding voor een ellendig volk – Maleachi 4 : 2
15.Het verheven loflied der bruid, ter verheerlijking van haar Bruidegom – Hooglied 1 : 2b

Uitgever: W.M. den Hertog - Utrecht z.j.

1 op voorraad

SKU: 11475 Categorieën: ,

Additional Information