Geen ander Fundament. 12 preken.

7.50

Gebonden, 205 blz.
1. Christus, het enige Fundament tot de zaligheid (1 Corinthe 3 : 11)
2. De bouw op het enige Fundament (1 Corinthe 3 : 12-13)
3. De komst van het koninkrijk der hemelen (Mattheus 28-29)
4. Vorm en wezen (Romeinen 2 : 3 : 1-2)
5. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid (2 Koningen 22 : 19-20)
6. Christus de hoogste plaats (Galaten 4 : 19)
7. Jezus de Levensvorst (Lucas 8 : 41-42 en 49-56)
8. De zondaarsliefde van Christus (Hooglied 8 : 6-7)
9. Jezus en de overspelige vrouw (Johannes 8 : 1-11)
10. Het voorrecht van Gods kinderen (1 Johannes 3 : 1-3)
11. Jezus Christus de onuitsprekelijke Gave Gods (2 Corinthe 9 : 15)
12. Gods eeuwige verbondstrouw aan Zijn zwarte Bruidskerk (Jesaja 54 : 9)

Auteur: Verweij, Ds. J.W.
Uitgever: De Bron - Rotterdam 1981

1 op voorraad

Categorie: