Gekend Gekocht Geheiligd. Tien preken.

10.00

Gebonden, 160 blz. NIEUW!
– De goede Herder en Zijn schapen (Johannes 10:16)
– Jezus, de Deur der schapen (Johannes 10:9)
– De Zaligmaker, Die het geloof versterkt (Johannes 5:24)
– Jezus en Zijn ware discipelen (Johannes 8:30-32)
– De heerlijke openbaring van Gods barmhartigheid (Hoséa 2:13)
– De volkomen Bevrijder (Psalm 146:7c)
– De gewilligheid van de hemelse Bruidegom, geopenbaard in de geloofsvereniging met Zijn zwarte bruid (Hooglied 6:12)
– De Goddelijke opdracht bij een nieuw begin (Spreuken 22:6)
– De heerlijkheid van de Priesterkoning in de toebrenging van Zijn onderdanen (Psalm 110:3)
– De deur der hoop in het dal van Achor (Hoséa 2:14)
Ds. J. W. Verweij mag de Gereformeerde Gemeente een halve eeuw dienen als predikant. Ter gelegenheid van dit vijftigjarig ambtsjubileum verschijnt deze bundel van tien preken. Met de titel Gekend, gekocht, geheiligd wijst ds. Verweij erop dat de zaligheid van Gods kinderen enkel en alleen rust op het werk van de Heere Jezus Christus. Hij kent de Zijnen vanaf de eeuwigheid; Hij kocht hen door Zijn bitter lijden en sterven; Hij heiligt Zijn volk, Hij leidt en onderwijst hen. Met deze drieslag is de prediking van ds. Verweij getypeerd.

Auteur: Verweij, Ds. J.W.
ISBN: 9789463701358
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2021

1 op voorraad (kan nabesteld worden)