Genade door recht / Zalig op rechtsgronden / Alzo is het geschied

35.00

Gebonden, 201 / 216 / 220 blz.

Genade door recht
– Rouwpredikatie door Ds. E. du Marchie van Voorthuysen 14 nov. 1981
– Toespraken in de kerk
– Toespraken op de begraafplaats
– Rouwpredikatie door Ds. E. du Marchie van Voorthuysen 25 nov. 1981
– Rouwpredikatie door Ds. S. de Jong 20 nov. 1981
– Bij U is vergeving (Psalm 130 : 4)
– Oudejaars-predikatie (Jak. 5 : 9)
– Om niet gerechtvaardigd (Rom. 3 : 23-24)
– Het tweede kruiswoord (Luk. 23 : 39-43)
– Het scharlaken snoer (Jozua 2 : 21b)
– In de spelonk van Adullam (1 Sam. 22 : 1-2)

Zalig op rechtsgronden
– Johannes is zijn naam (Adventspredikatie over Lukas 1 : 13)
– Het plaatsbekledend lijden van Christus (Lijdenspredikatie over Jesaja 53 : 5)
– De Emmaüsgangers (Paaspredikatie over Markus 16 : 12)
– De troonsbestijging van Immanuël (Hemelvaartspredikatie over Handelingen 1 : 9)
– De Geest van Christus (Pinksterpredikatie over Romeinen 8 : 9b)
– Een dag van verootmoediging (Biddagpredikatie over Ezra 8 : 21 – 23)
– De koningin van Scheba (Predikatie over 1 Koningen 10 : 1)
– Nooddruftigen en ellendigen gered (Predikatie over Psalm 72 : 12)
– De bloedvloeiende vrouw (Predikatie over Mattheüs 9 : 20 – 22)
– Een Moorman gezaligd (Predikatie over Handelingen 8 : 27b)

Alzo is het geschied
– Met de overtreders geteld (Jesaja 53)
– Het voorhangsel gescheurd (Matthëus 27: 33-66)
– Christus` verschijning aan Maria Magdalena (Johannes 20: 1-18)
– Een Paasboodschap voor Petrus (Markus 16: 1-8)
– Stefanus` Godverheerlijkend sterven (Handelingen 6
– De Kerke Gods gezegend met vrede (Psalm 29)
– De wijze en de dwaze maagden (Matthëus 25: 1-13)
– De farizeeër en de tolenaar (Filippenzen 3)
– In de weg van Schipbreuk behouden (Psalm 33)
– De grote schare der verlosten (Openbaring 7)

Auteur: Dorsman, Ds. P.J.
Uitgever: Kool - Veenendaal z.j.

1 op voorraad

Categorieën: ,