Geschonken geschriften. Preken van oudvaders voor vandaag. Deel 3.

14.90

Gebonden, 135 blz. NIEUW!
Geschonken Geschriften is een prekenserie van bekende en minder bekende oudvaders. Deze preken zijn zorgvuldig geselecteerd en hertaald door de redactiecommissie van het Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De oudvaders brachten een evenwichtige Bijbels-bevindelijke prediking. Zij schonken aandacht aan een grondige tekstuitleg, die gepaard ging met pastorale aanwijzingen tot onderwijs, ontdekking en besturing. Voorafgaand aan elke preek wordt een korte schets gegeven van de betreffende predikant, met daarbij een passende illustratie. De preken zijn geschikt voor de leesdiensten, maar ook voor persoonlijk gebruik.
In deze bundel zijn de volgende zes preken opgenomen:
– Ds. P. Hulsius: De lofzang van Simeon (2), Luk. 2:27-32
– Ds. H.R. van Lier: De gezegende uitwerking van Petrus’ prediking op de pinksterdag, Hand. 2:37-38
– Ds. W. á Brakel: Van de ellendigheid des mensen, Ps. 8:5a
– Ds. A. Hellenbroek: Des Heeren verborgen goedgunstigheid voor de oprechten, Spr. 3:32b
– Ds. C.S. Duijtsch: De gelukstaat van een christen in en na dit leven, Kol 3:3-4
– Ds. J.P. de Schiffart: De Immanuël als Jehova’s SPRUITE voorgesteld, Zach. 6:12b-13

Auteur: Hulsius, P. e.a.
ISBN: 9789463702645
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2023

1 op voorraad (kan nabesteld worden)