Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hemzelven beschreven. En tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen.

25.00

Orig. half-leer, 8o; 275 blz.

Auteur: Schilt, G.M.
Uitgever: Gebr. Huge - Rotterdam z.j. (ca. 1874)

1 op voorraad