Gods wijs beleid. Bevestiging en intrede te Chilliwack van Ds. T.R. Treur.

5.00

Gebonden, 73 blz.
– Gods getuigenis aangaande Zijn soevereiniteit in de weg die Hij houdt (Predikatie door ds. J. Roos ter bevestiging van kandidaat T.R. Treur, n.a.v. Jesaja 55 : 8)
– De verwekking van Ehud door ’s hemels Koning (Intredepredikatie van ds. T.R. Treur, n.a.v. Richteren 3 : 20b)

Auteur: Treur, Ds. R. / Roos, Ds. J.
ISBN: 9789073400214
Uitgever: De Wachter Sions - Veenendaal 2003

1 op voorraad

Categorie: