Het gezicht der helle en ’t gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid

7.00

Gebonden, 127, (1) blz.

Auteur: Bunjan, Johannes
Uitgever: Den Hertog's Uitgeverij - Utrecht z.j.

1 op voorraad

Categorie: