Het Kind van Bethlehem. Vijf preken over Mattheüs 2.

13.90

Gebonden, 141 blz. NIEUW!
Mattheüs 2 begint met de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Zij zijn op reis gegaan omdat ze de ster hadden gezien van de geboren Koning. In de weg van Gods voorzienigheid zijn ze niet rechtstreeks naar Bethlehem gegaan. Ze werden geleid via Jeruzalem. Op Gods tijd zijn ze bij het Kindeke in de kribbe gebracht. Vol verwondering hebben ze zich daar aan Zijn voeten neergebogen. Daar zijn hun harten opengegaan.
Het hoofdstuk vervolgt met de droeve geschiedenis van Christus’ vlucht naar Egypte. Reeds als kind was Hij de Man van smarten. Het tekent ons dat Hij waarlijk de ganse tijd Zijns levens op aarde heeft geleden. Satan heeft de hele adventstijd alles op alles gezet om het Zaad van de vrouw in de kiem te smoren. Dat is hem niet gelukt. Tandenknarsend is hij daarmee doorgegaan zodra Christus als de Zaligmaker in deze wereld was ingetreden. De moordzuchtige koning Herodes is eveneens door satan gebruikt als een instrument. Maar het is ook hem niet gelukt. De Heere volvoert Zijn raad. De zaligheid van de Kerk ligt vast in Christus.
In vijf preken behandelt ds. A.T. Huijser bovenstaande stof. De preken die veel geestelijk onderwijs bevatten, zijn geschikt voor de leesdiensten, maar ook voor persoonlijk gebruik.

Auteur: Huijser, Ds. A.T.
ISBN: 9789463702355
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2023

1 op voorraad (kan nabesteld worden)