Het Kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.

3.50

Papieren omslag, 152 blz.
1. Het raadsbesluit (Mattheus 26 : 39)
2. De lofzang, die gezongen wordt (Johannes 11 : 43)
3. Met Jezus in den hof (Mattheus 26 : 30)
4. Het oordeel des doods (Mattheus 26 : 65 – 68)
5. Tot den kruisdood verwezen (Mattheüs 27 : 26)
6. Drieërlei kruisdood (Lukas 23 : 39 – 43)
7. Het gescheurde voorhangsel (Markus 15 : 38)
8. Bij het graf van den Borg (Mattheus 27 : 57 – 66)

Auteur: Kok, Ds. R.
Uitgever: W.M. den Hertog - Utrecht z.j. (1948)

1 op voorraad

Categorie: