Het leven en sterven van Tom Kroos (verteld door zijn moeder). 4e druk.

4.00

Paperback, 41 blz.
Op de rouwkaart van Tom stond: Hij is verlost; God heeft hem welgedaan. Dat God Tom heeft welgedaan, is duidelijk gebleken in de laatste weken van Toms leven. Wat er in die laatste weken van zijn leven is gebeurd, beschrijft Toms moeder in dit boek.
Moeder Kroos heeft het boekje vlak na Toms sterven geschreven. In gestencilde vorm is het daarna aan familieleden, vrienden en belangstellenden verspreid.
Op initiatief van ds. De Vries werd de levensbeschrijving van Tom Kroos in boekvorm uitgegeven. Het boekje is aangrijpend. Er wordt op eenvoudige manier in beschreven hoe de Heere een zondaar bekeert. Het is waar dat de Heere Zijn kinderen langs verschillende wegen leidt. Niet ieder wordt op dezelfde wijze getrokken. Maar het resultaat van Gods werk is altijd hetzelfde: een arme, verloren zondaar voor God.
Ds. H. Hofman van Schiedam heeft veel bemoeienis met Tom gehad. Dit wordt ook beschreven.

Auteur: N.N.
ISBN: 9789050301145
Uitgever: J.J. Groen & Zoon - Leiden 1991

1 op voorraad