Het leven van Mozes. Tien preken. (deel 2)

8.00

Gebonden, 188 blz.
In dit tweede deel over het leven van Mozes zijn opnieuw tien predikaties opgenomen, zoals ds. A.M. den Boer (1929-2004) die in de Gereformeerde Gemeente van Dirksland heeft uitgesproken. Het voorgaande deel besluit met Gods laatste waarschuwing aan Farao door de hand van Mozes en Aäron. In deze bundel worden we bepaald bij de tien plagen die over Egypteland zijn gekomen. Het volk Israël was niet beter dan de Egyptenaren, maar de Heere heeft om Zijns verbonds wil en om Zijn macht te tonen Farao’s hart verstokt en Zijn volk uit Egypte geleid. Ze hebben ervaren dat de Heere de Getrouwe en Onveranderlijke blijft: Hetgeen uit Zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Deze preken zijn eenvoudig en waarschuwend, ook heenwijzend naar het Lam Gods, Dat voor volkomen voldoening wilde zorgen, en daarom zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of in de leesdiensten.

Auteur: Boer, Ds. A.M. den
Uitgever: Gereformeerde Gemeente - Dirksland 2006

1 op voorraad

Categorie: