Het Weergaeloos groot Goedt, Weggelegt voor de geenen, die den Heere vreezen; en de Gelukzaligheydt van des Heeren Uytverkooren Bondvolk, Over Psalm 31: 20 en 33: 12; Nevens Veertien Predikatien over verscheydene uytgezochte Texten; Vermeerdert met eens Christens Plichten onder des Heeren bezoekinge, en onder een dorre bedieninge (…) Waar by gevoegt is Schets der Heerlykheydt met opzichte op Rom 8: 18 (…) Tweede druk. WAARBIJ: De Zaligheidt der Dooden, die in den Heere sterven; Voorgestelt in een Lyk-reeden over (…) Frederik van Houten (…), Godzaalig in den Heere ontslaapen den 2 April en gedaan den 6 April 1711 door Petrus Immens (…). Derde druk.

100.00

Opn. gebonden in half-perkamenten band, 8o; (16), 526 / (12), 108 blz. blz. SGT H699 / I30. Boekblok wat kort afgesneden zonder tekstverlies. Mist de titelpagina van het 2e werkje. Tevens van het 2e werkje verschillende pagina’s de randen verstevigd met oud papier.

Auteur: Houten, Frederik van / Immens, Petrus
Uitgever: Joannes 't Hoofd - Dordrecht 1726-'27

1 op voorraad