Het zalig uit-einde der regtveerdige (…). Over Jesaia LVII: vss. 1, 2. (…) Martinus Merkse – Middelburg (1723?) (18), 56 blz. WAARBIJ: De ongelukkige staat der godloozen zonder vrede in dit leven, in haar dood en in de eeuwigheid over Jesaia 48: vs. 22 (…) By gelegentheid van het salig, dog smertelyk afsterven van Do. Jacobus Plancius (…) Adrianus Douci – Amsterdam 1725 (4), 78 blz. WAARBIJ: Het spelen met de kaart den christenen ongeoorlooft voorgestelt, ende ter afmaaninge aangedrongen, in een predicatie over Colossensen 3: 17 (…) Adrtanus en Johannes Douci – Amsteldam 1720. (4) 68 blz.

40.00

Facsimile-uitgaaf de Schatkamer – Rumpt z.j. Halfleer met ribbels en titelschildje; 8°.

Auteur: Frein, Henricus de

1 op voorraad