Houd in gedachtenis. Twaalf preken voor het kerkelijk jaar.

18.90

Hardcover, 114 blz. NIEUW!
1. Zacharias en Elisabet (Lukas 1:5-23 en 57-63 (advent))
2. De Zoon van de Allerhoogste (Lukas 1:26-37 (advent))
3. Vier nachten (Lukas 2:8 (Kerst))
4. Laat ons zien het woord dat er geschied is (Lukas 2:15-20 (Kerst))
5. De profetes Anna (Lukas 2:36-38 (Kerst))
6. De Heere Jezus, de allergrootste zondaar (Mattheüs 27:27-66 (Goede Vrijdag))
7. De laatste vier kruiswoorden, Mattheüs 27:45-47 (Johannes 19:28-30; Lukas 23:46 (Goede Vrijdag))
8. Houd in gedachtenis (2 Timotheüs 2:8 (Pasen))
9. Wat zoekt gij de Levende bij de doden? (Lukas 24:1-11 en 13-32 (I) (Pasen))
10. Hij is opgestaan (Lukas 24:1-11 en 13-32 (II) (Pasen))
11. De hemelvaart van onze Heere Jezus Christus (HC vraag en antwoord 46 en 49 (Hemelvaart))
12. Iets over het onderwijs en de troost van de Heilige Geest (Johannes 14:26 (Pinksteren))

Auteur: Kohlbrugge, Dr. H.F.
ISBN: 9789033128189
Uitgever: Den Hertog - Houten 2017

1 op voorraad