Ik zal u niet verlaten. Leven en werk van Michiel Christiaan Vos (1759-1826).

10.00

In deze uitgave is de spelling enigszins aangepast en in noten zijn aanvullende gegevens vermeld. Gebonden, 158 blz.
In dit boek vertelt ds. Vos zijn veelbewogen levensgeschiedenis. Hij werd geboren in Kaapstad (Zuid-Afrika). Na een zware zielenstrijd begeerde hij predikant te worden. Hij reisde naar Holland om daar theologie te gaan studeren.
Na zijn studie wilde hij teruggaan naar Zuid-Afrika, maar de weg leidde naar Woudenberg, waar hij in 1875 predikant werd. Tijdens zijn bediening daar werden velen krachtdadig bekeerd.
Na Woudenberg diende hij de gemeenten te Pijnacker en Woerden. In 1793 vertrok hij naar Zuid-Afrika. Van 1802 tot 1809 verbleef hij achtereenvolgens in Engeland, Ceylon en India.
In 1809 vertrok hij weer naar Zuid-Afrika, waar hij in 1818 emeritaat ontving en in 1826 overleed. Zijn levensverhaal is vol van uitreddingen in natuurlijk en geestelijk opzicht.

Auteur: Vos, Ds. Michiel Christiaan
ISBN: 9789033114038
Uitgever: Den Hertog - Houten 1999

Uitverkocht