In de hope des eeuwigen levens. Ter nagedachtenis aan voorgangers van de Gereformeerde Gemeente.

12.00

Gebonden, 508 blz.
Dit is een opmerkelijk boek. In de eerste plaats gaat het onder meer over begrafenissen van overleden dienaren des Woords, die gediend hebben binnen het kerkelijk verband van de Gereformeerde Gemeenten. Dit is een opmerkelijk bioek om nóg een reden. Het gaat – zoals gezegd – vooral over rouw – plechtigheden en het bevat veel ‘In Memoriams’. De nadruk ligt in dit boek vooral op het levenseinde van hen wier namen worden vermeld.

Auteur: Mastenbroek, J. (red.)
ISBN: 9789061404886
Uitgever: De Groot Goudriaan - Kampen 2001

1 op voorraad