In de lijn van Ledeboer (1840-1959). Ruim honderd jaar predikanten, oefenaars en gemeenten. Tweede, geheel herziene en uitgebreide druk.

8.00

Gebonden, 222 blz.
Dit boek geeft een beeld van ruim honderd jaar kerkelijk leven van de Ledeboerianen (1840-1959). De uitdrukking ‘kerkelijk leven’ is mogelijk wat hoog gegrepen, want ds. Ledeboer en enkele anderen waren ingeleid in de breuk van land en Kerk. Die beleving deed hen de kerkschuld persoonlijk eigenen en afzien van de trots van een eigen kerkje. Ledeboers volgelingen waren mensen die op dorsvloeren, in huiskamers of in schuurkerkjes samenkwamen.
In 16 hoofdstukken geeft de auteur beschrijvingen van bijna alle Ledeboeriaanse gemeenten en van zo’n 30 predikanten en 40 oefenaars, die de kerken hebben gediend. Ook besteedt hij veel aandacht aan ‘de Vereniging van 1907′. Niet minder dan 120 foto’s en afbeeldingen ondersteunen de tekst en maken deze uitgave tot een schitterend kijk- en leesboek.
Hun levensverhaal lezend, moeten we erkennen dat er veel geestelijk leven is veranderd en verdwenen. Zouden de oude Ledeboerianen ons kerkelijk leven nog herkennen? En ons geestelijk leven?

Auteur: Vermeulen, J.M.
ISBN: 9789055514212
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2007

1 op voorraad