Leerredenen. Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Voorafgegaan door een levensschets van de schrijver.

8.50

Gebonden, (58), (4), 302, (2) blz. (op enkele blz. een aantekening en/of aandachtstreep met potlood)
– Christus, het Einde der Wet – Romeinen 10 : 4
– Jezus Christus, de Wonderspruite Gods uit den stam van Isaï – Jesaja 11 : 1
– Christus, de Vervuller van de hope Israëls – Jesaja 11 : 1
– De rijke vruchten van den Boom des levens – Jesaja 11 : 1, 2
– Het Kerstfeest – Mattheüs 1 : 23
– Leerrede over 2 Korinthe 9 : 15
– Christus, de Rotssteen der Eeuwen – Hebreeën 13 : 8
– Nieuwjaarsdag – Deuteronomium 33 : 16
– De Heilzame strekking der Bezoeking Gods – Lukas 1 : 68
– De ware Aanbidding – Mattheüs 2 : 1
– Jezus de Nazarener – Mattheüs 2 : 23
– Jezus, de minzame en machtige Helper van bekommerde zielen – Mattheüs 12 : 20, 21
– Jezus, de Arts der ziele – Mattheüs 14 : 34 – 36
– Jezus, de overste Leidsman der zaligheid – Micha 2 : 13
– Jezus, de overste Leidsman der zaligheid – Micha 2 : 13
– Jezus, de medelijdende Hogepriester – Johannes 11 : 32 – 40
– Jezus, de medelijdende Hogepriester – Johannes 11 : 32 – 40
– Jezus, de medelijdende Hogepriester – Johannes 11 : 32 – 40
– Jezus Christus, het rustpunt van vermoeide zielen – Mattheüs 11 : 28
– Het Lam Gods, Johannes 1 : 29

Auteur: Krummacher, G.D.
Uitgever: Hazejager - Puttershoek z.j.

1 op voorraad

Categorie: