Leven in Zijn gunst. Jonathan Edwards en zijn gezin.

6.00

Hardcover, 175 blz.
De pastorie van Northampton, Connecticut vormde een trefpunt voor vele vromen. Het gastvrije gezin van dominee Edwards en zijn vrouw Sarah ademde een sfeer van godsvrucht waardoor velen zich aangetrokken voelden.
Ook op hun kinderen Jonathan, Jerusha en Esther drukte dit bijzondere echtpaar een onuitwisbaar stempel. Hun dagboeken, geestelijke getuigenissen en brieven laten zien hoe zij zich in alle dingen aan de Heere wilden overgeven.
Hun leven was met Christus verborgen in God. Zij zochten dagelijks Zijn gemeenschap en verwoordden hun geestelijke bevindingen op ontroerende wijze.
Het predikantengezin vormde een ongewone eenheid, niet alleen in natuurlijke maar ook in geestelijke liefde. In de tijd van de ‘Great Awakening’ – een geestelijke opleving die rond het midden van de achttiende eeuw vele levens veranderde in de Europese landen en de koloniale gebieden van Noord-Amerika – had dit gezin een voorbeeldfunctie voor velen om hen heen.

Auteur: Valen, L.J. van
ISBN: 9789061407690
Uitgever: De Groot Goudriaan - Kampen 2001

1 op voorraad