Met innerlijke ontferming bewogen. Twaalf preken.

Hardcover, 190 blz. (potloodaantekeningen in de inhoudsopgave)
1. Van zwijnentrog naar vaderhuis (Lukas 15 : 24) – Ds. G.J. van Aalst
2. De vreze Gods van de hofmeester Obadja (1 Koningen 18 : 12) – Ds. J. Driessen
3. Een profetisch Woord (2 Petrus 1 : 19) – Ds. J.J. van Eckeveld
4. Jona, de onwillige profeet (Jona 1 : 1-3) – Ds. M. Golverdingen
5. Het nachtelijk gesprek met Nicodemus (Johannes 3 : 3) – Ds. W. Harinck
6. Een liefdevolle, hemelse nodiging (Spreuken 23 : 26) – Ds. B. van der Heiden
7. De roeping van Mattheus (Mattheus 9 : 9) – Ds. C.J. Meeuse
8. Het gezinsleven bij Jakob (Genesis 37 : 11) – Ds. P. Mulder
9. Het offerfeest van Nebukadnezar (Daniel 3 : 16-18) – Ds. L. Terlouw
10. Drieërlei macht (Markus 9 : 19) – Ds. D.W. Tuinier
11. Daniel in Babel (Daniel 1 : 8) – Ds. W. Visscher
12. De Levensvorst en het dochtertje van Jaïrus (Markus 5 : 41 en 42) – Ds. D. de Wit

Auteur: Aalst, Ds. G.J. van e.a.
ISBN: 9789033121074
Uitgever: Den Hertog - Houten 2008
Categorie: