Nagelaten geschriften, deel 1 en 2. Overdenkingen (deel 1) / Bazuinklanken (deel 2, twaalf predikaties).

25.00

Gebonden, 225 / 209 blz.
Overdenkingen:
-Een teken des tijds
-Wijze raadgevingen
-Wonderlijke wegen
-Een benedenhuis
-Niet één, maar tweeduizend achthonderd zielen
-Beroepen
-Wat de Heere gebruiken kan
-Het laatste vers
-Goed luisteren
-Het beste Gezelschap
-Wonderlijke mensen
-Wel ván Christus, maar Christus Zélf niet
-Zelfkennis
-Nog te hoog
-Thuis, om eeuwig thuis te blijven
-Altijd maar verkeerd
-Een groot geheim
-Maar gedurig verkeerd
-Afzondering
-Ongelukkig – ellendig
-Oude herinneringen

Bazuinklanken:
-Wonderlijke dingen (Adventpredikatie over Lukas 1: 76)
-Kerstfeest (Kerstpredikatie over 1 Timotheüs 1: 15a)
-Nieuwjaar (Nieuwjaarsprdikatie over Psalm 85: 5)
-Nieuwjaar (Nieuwjaarsprdikatie over Psalm 90: 9)
-Een kinderlijke ontboezeming in een bange tijd (Biddagpredikatie over Jeremia 18: 19)
-Pilatus verwonderd (Goede Vrijdagpredikatie over Mattheüs 27:14)
-En zie, twee van hen (Paaspredikatie over Lukas 24: 13)
-Geen adres (Paaspredikatie over Johannes 14: 5)
-Twee keer… eenmaal (Predikatie na Pasen over Johannes 20: 19,26 en 21: 1,14)
-Gij Galilese mannen (Hemelvaartspredikatie over Handelingen 1: 11)
-Pinksteren (Pinksterpredikatie over Handelingen 2-14)
-Een zwaar gericht over Gods Kerk (Dankdagpredikatie over Jesaja 5: 6b)

Auteur: Lamain, Ds. W.C.
Uitgever: Den Hertog - Houten 1986-'87

1 op voorraad

Categorieën: ,