Onder Elims palmboom. Een woord vooraf, een korte levensbeschrijving en negenentwintig preken.

18.50

Gebonden, 277 blz. NIEUW!
1. Mijn Verlosser leeft (Job 19 : 25a)
2. De verwachting van de hoop (Job 19 : 25b en 27)
3. Zie, Ik kom (Psalm 40 : 8)
4. Het welbehagen van God (Psalm 40 : 9)
5. In de vreze des Heeren (Spreuken 23 : 17 midden (1))
6. Opwekking tot gedurige vreze Gods (Spreuken 23 : 17 midden (2))
7. Gevreesde storing en ondersteunende belofte (Spreuken 23 : 17a en 18)
8. De goedertierenheid des Heeren voorgesteld (Jesaja 63 : 7 tot 9a)
9. De goedertierenheid des Heeren vermeld (Jesaja 63 : 9a tot 14a en : 7)
10. De inwoning van de Geest (Ezechiël 36 : 27a)
11. Wandelen in Mijn inzettingen; Mijn rechten bewaren en doen (Ezechiël 36 : 27b)
12. Ver-af-leven van Zijn volk (Hosea 2 : 13)
13. Wederaanneming (Hosea 2 : 14a)
14. Hernieuwde zegeningen (Hosea 2 : 14b)
15. Niet Baäl, maar Ischi (Hosea 2 : 15)
16. Geregeerd door de liefde (Hosea 2 : 16)
17. Jezus door Johannes gedoopt (Mattheüs 3 : 13 en 14)
18. Jezus’ doop in het licht van Gods deugden (Mattheüs 3 : 15 tot 17)
19. Gode een goede reuk van Christus (Mattheüs 26 : 6 en 7)
20. Hijzelf is méér dan het Zijne (Mattheüs 26 : 8 tot 10)
21. Gereed voor het graf (Mattheüs 26 : 11 tot 13)
22. De Trooster (Johannes 14 : 26a)
23. De Trooster als Leraar (Johannes 14 : 26b)
24. De Leermeester als Herinneraar (Johannes 14 : 26c)
25. Voor mij is het leven Christus (Filippenzen 1 : 21a)
26. Verberging in Christus (Filippenzen 1 : 21a en 21b)
27. Sterven brengt winst – Filippenzen 1 : 21b)
28. Sterven… (Kolossenzen 3 : 3a)
29. Uw leven dat verborgen is (Kolossenzen 3 : 3b)

Auteur: Kievit, Ds. I.
ISBN: 9789065050779
Uitgever: Van Horssen - Putten 2010

1 op voorraad