Onderwijzing in de christelijke leer. 52 Preken over de de Heidelbergse Catechismus.

62.50

Gebonden, 667 blz. NIEUW!
Preken over de Heidelbergse Catechismus raakt in ongebruik. Velen hebben geen interesse in leer en dogma. Het moet alles luchtig en gemakkelijk zijn. Je komt in de kerk voor een goed gevoel en niet om iets te leren. Veel kerken hebben dan ook de goede traditie verlaten om de gemeente iedere zondag een catechismuspreek te laten horen. De gevolgen zijn merkbaar. Wat ontbreekt het aan theologische kennis! Er ligt geen fundament onder de gemeente. Men ligt open voor allerlei wind van leer. Wat is het, in dit licht, een goede beslissing van de Nationale Synode van Dordrecht geweest om de kerken te verplichten iedere zondag uit de Catechismus de onderwijzen. Het bewaart de gemeente bij de leer van de Reformatie en brengt waar nodig een gezonde correctie aan.
Met dit doel voor ogen heeft ds. Harinck, na vele jaren over de Heidelbergse Catechismus te hebben gepreekt, een verklaring geschreven. In de preken wordt steeds teruggegrepen op Schrift en belijdenis.

Auteur: Harinck, Ds. C.
ISBN: 9789033124907
Uitgever: Den Hertog - Houten 2012

1 op voorraad