Pleisterplaatsen. Deel 1 en 2.

25.00

Gebonden, 123 / 138 blz.
1. Een profetie van de komst van Christus (Jesaja 11:1 (advent))
2. De vrucht van de machtige Jakobs (Genesis 49:24b (advent))
3. Christus’ geboorte (Lukas 2:7 (kerst))
4. De gezegende Christus (Psalm 118:26,27 (kerst))
5. Een troostrijke herinnering (Psalm 77:20,21 (oudjaar))
6. De oneindigheid van Gods genade (Klaagliederen 3:22 (oudjaar))
7. Een getuigenis van de beproefde Kerk (Jeremía 3:23 (nieuwjaar))
8. Een troostvolle toezegging (Filippenzen 4:19 (nieuwjaar))

1. De voorstelling van het Kind Jezus in de tempel (Lukas 2 : 22-24 (na nieuwjaar))
2. Een kinderlijke ontboezeming in een bange tijd (Jeremia 18 : 19 (biddag))
3. Gods Geest over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem (Zacharia 12 : 10 (biddag))
4. De veroordeling van de Heere Jezus (Mattheüs 26 : 59-60 (lijdenstijd))
5. Drie gewichtige momenten in Christus’ lijden (Johannes 18 : 1 (lijdenstijd))
6. Het verraad van Judas Iskariot (Mattheüs 26 : 14-16 (goede vrijdag))
7. De dag die de Heere gemaakt heeft (Psalm 118 : 24 (pasen))
8. De eerste verschijning van de verheerlijkte Middelaar (Markus 16 : 9 (pasen))

Auteur: Lamain, Ds. W.C.
Uitgever: Gebr. Koster - Barneveld 2001-2003

1 op voorraad

Categorieën: ,