Samuël de geroepen knecht des Heeren. 21 Bijbellezingen over het leven van Samuël.

10.00

Gebonden, 375 blz. (verkleuring aan de rug)
1. De vader van Samuël (1 Samuël 1 : 1 – 19)
2. De moeder van Samuël (1 Samuël 1 : 10 – 18)
3. Samuël, het kind der gebeden (1 Samuël 1 : 24)
4. Samuël bij het heiligdom (1 Samuël 2 : 11 – 12)
5. Samuëls jeugd 91 Samuël 2 : 18 – 21 en 26)
6. De roeping van Samuël (1 Samuël 3 : 1 – 9)
7. Gods bekendmaking aan Samuël (1 Samuël 3 : 10 – 15)
8. Samuël, de profeet des Heeren (1 Samuël 3 : 16 – 21)
9. Samuël, de boeteprediker (1 Samuël 7 : 1 – 6)
10. Israëls verlossing door de Heere (1 Samuël 7 : 7 – 11)
11. Samuël, een zegen door Israël (1 Samuël 7 : 12 – 17)
12. Samuël, de stem des volks (1 Samuël 8 : 6 – 7)
13. De koning door Samuël gezalfd (1 Samuël 10 : 1)
14. De historische dag te Mizpa (1 Samuël 10 : 24 – 25)
15. Samuëls afscheid als richter (1 Samuël 12 : 1 – 13)
16. Samuël met Israël voor het aangezicht des Heeren (1 Samuël 12 : 15 – 23)
17. Het eerste conflict tussen Samuël en Saul (1 Samuël 13 : 1 – 14)
18. Samuëls tweede ontmoeting met Saul (1 Samuël 15 : 35)
19. Samuëls laatste optreden, bij Davids zalving (1 Samuël 16 : 1 – 13)
20. David bij Samuël vluchtend voor Saul (1 Samuël 19 : 18 – 24)
21. Het sterven van Samuël (1 Samuël 25 : 1a)

Auteur: Hoogerland, Ds. A.
Uitgever: Hoekman - Goes z.j. (1973)

1 op voorraad

Categorie: