Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1838 (kompleet in 50 nummers). WAARBIJ: Register op het Staatsblad der Nederlanden, 1833-1838 met aanwijzing tevens der daartoe betrekkelijke bijzonderheden, mitgaders der administrative en executoriale maatregelen, in verband met de onderscheidene objecten van wetgeving, door de hoofden der ministeriele departementen, ter kennis van het publiek gebragt. 173 blz.

17.50

Halflinnen met rugtitel

Auteur: N.N.
Uitgever: Algemeene Landsdrukkerij - 's-Gravenhage 1839

1 op voorraad