Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefening

5.00

Paperback, 96 blz.
In Nederland wordt op veel verschillende manieren ethiek bedreven. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van prof. dr. G.A. Lindeboom (4 januari 2005), een der grondleggers van de medische ethiek in Nederland, interviewde Theo Boer een achttal bekende protestantse en katholieke ethici. Waarom zijn zij zich met ethiek gaan bezighouden? Welke rol spelen gevoel, rede, natuur, gemeenschap en bijbel bij de bepaling van hun ethiek? Mag je volgend hen je eigen normen aan anderen opleggen? En zijn zij over de toekomst hoopvol gestemd?

Auteur: Boer, Theo
ISBN: 9789058812230
Uitgever: Buijten en Schipperheijn, 2005

1 op voorraad