Tot de voleinding der wereld. Acht preken.

5.00

Hardcover, 135 blz.
1. Ds. L. Blok: De gelijkenis van het zuurdesem (Mattheüs 13 : 33)
2. Ds. A.A. Brugge: Het komen van zondaren tot Christus (Johannes 6 : 37)
3. Ds. G. Clements: Wat voor ieder mens nodig is om te weten (Psalm 130 : 3 en 4)
4. Ds. J.M.D. de Heer: Huisgenoten Gods (Efeze 2 : 19 en 20)
5. Ds. W. Harinck: De bekering van de Ninevieten (Lukas 11 : 32)
6. Ds. G.J.N. Moens: De openbaring van Christus aan de discipelen op de berg (Mattheüs 28 : 16 – 19)
7. Ds. G.W.S. Mulder: Scheba’s koningin en Israëls koning (1 Koningen 10 : 7)
8. Ds. L. Terlouw: Een heilsprofetie voor de heidenen (Zacharia 8 : 23)

Auteur: Blok, Ds. L. e.a.
ISBN: 9789033124532
Uitgever: Den Hertog - Houten 2012

1 op voorraad

Categorie: