Tot Roem van Uw genade. Twaalf preken (Kerst, Oudjaar, Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Weeszondag, Pinksteren, Hervorming en Dankdag).

5.00

Bac, Ds. A
ISBN: 9789033105937
Den Hertog – Houten 1988
Gebonden, 187 blz.
1. De genade van de Allerhoogste (Kerstpreek over Lukas 2 : 7b)
2. De wijsheid Gods in Jezus Christus (Oudejaarspreek over Mattheüs 11 : 16 – 19)
3. De zegen des Heeren (Nieuwjaarspreek over Genesis 49 : 25)
4. Het evangelie van het gescheurde voorhangsel (Goede Vrijdagpreek over Mattheüs 27 : 51a)
5. De opening van het graf door ’s Heeren hand (Paaspreek over Mattheüs 28 : 2)
6. De eeuwige liefde in de verhoogde Christus (Paaspreek over Romeinen 8 : 35a)
7. De heerlijkheid van de verhoogde Koning (Hemelvaartspreek over Efeze 4 : 8 – 12)
8. De blijde Pinksterverwachting (Preek op Weeszondag over Lukas 24 : 53)
9. De rijkdom van de Pinkstergeest (Pinksterpreek over Handelingen 2 : 1 – 3)
10. De adventsroep van de Bruidskerk, gewerkt door de Heilige Geest (Pinksterpreek over Openbaring 22 : 16 en 17)
11. Gods Woord als de zegen van de Reformatie – Hervormingspreek over 1 Petrus 1 : 23)
12. Een ootmoedige dankerkentenis in een niet verhoorde bede – Dankdagpreek over 2 Korinthe 12 : 7 – 9)

1 op voorraad

SKU: 4535 Categorie:

Additional Information