Twaalf uitmuntende practicale leerredenen

10.00

Gebonden, 282 blz.
1. Hooglied 1 : 2a (Hij kusse mij met de kussen Zijns monds)
2. Hooglied 1 : 3b )Daarom hebben u de maagden lief)
3. Hooglied 1 : 5a (Trek mij)
4. Hooglied 1 : 4b (Wij zullen U na loopen)
5. Ezechiël 34 : 31 (Gij nu, o Mijne schapen, schapen Mijner weide, gij zijt menschen (maar) Ik ben uwe God, spreekt de Heere HEERE)
6. Spreuken 23 : 26a (Mijn Zoon, geef Mij uw hart)
7. Jesaja 55 : 2b (En laat uwe ziel in vettigheid haar verlusten)
8. Jesaja 61 : 8b (En Ik zal geven dat haar werk in der waarheid zal zijn)
9. Hooglied 1 : 3b (Want Uwe uitnemende liefde is beter dan wijn)
10. Hooglied 1 : 3b (Uwe Oliën zijn goed tot reuk, Uwe Naam is een olie, die uitgestort wordt)
11. Jesaja 41 : 14 (En vreest niet, gij Wormken Jakobs, gij Volksken Israëls, Ik help u, spreekt de Heere, en uw Verlosser is de Heilige Israëls (dankzegging na het Avondmaal))
12. Psalm 116 : 12 (Wat zal ik den Heere vergelden voor alle Zijne weldaden aan mij bewezen? (op een Nieuwjaarsdag))

Auteur: Smytegelt, Bernardus
Uitgever: W.M. den Hertog - Utrecht z.j.

1 op voorraad

Categorie: