Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband.

6.00

Gebonden, 159 blz.
In deze uitgave komen in een achttal hoofdstukken belangrijke personen en gebeurtenissen uit de eerste vijfentwintig jaar van de geschiedenis der Gereformeerde Gemeenten aan de orde. Aan bod komen verscheidene predikanten zoals ds. H, Roelofsen, ds. J.R. van Oordt, ds. H. Kieviet en ds. W. Den Hengst.
Ruim aandacht wordt geschonken aan de plaats van de gemeenten en hun voorgangers in de Eerste
Wereldoorlog. Tot slot wordt door middel van herrinneringen dan ds. Van Oordt teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis van het kerkverband der Gereformeerde Gemeenten. Een geschiedenis waarin twee hoofdlijnen zijn aan te wijzen: de voortdurende nadruk op ‘bevinding’ enerzijds en een groeiend kerkordelijk besef anderzijds.
In deze uitgave zijn vele (onbekende) details verwerkt. Bovendien is een honderdtal foto’s opgenomen. Het boek geeft een goed en leesbaar beeld van het leven in de gemeenten in het begin van deze eeuw.
Dr. H. Florijn promoveerde op het onderwerp ‘De Ledeboerianen’.

Auteur: Florijn, H.
ISBN: 9789061403883
Uitgever: De Groot Goudriaan - Kampen 1996

1 op voorraad

SKU: 5507 Categorie: