Uw vrucht is uit mij gevonden

5.00

Hardcover, 171 blz.
Paulus geeft in Galaten 5 een beschrijving van de vrucht van de Geest:’Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.’Predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken geven over deze aspecten meditatieve inleidingen. Aan de behandeling van de vrucht van de Geest gaat in deze bundel een inleiding vooraf over de geestelijke strijd tussen vlees en Geest. De serie wordt afgesloten met een overdenking over de beleving van het Bijbelse begrip’vreemdelingschap’. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd.

Auteur: Zwan, Ds. A. van der (red.)
ISBN: 9789033634277
Uitgever: De Banier - Apeldoorn 2013

1 op voorraad

Categorie: