Van kind tot kind. Ons doopformulier.

18.50

Gebonden, 170 blz. NIEUW!
In het klassieke doopformulier horen we hoe de kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over de betekenis van de Doop in het algemeen en de kinderdoop in het bijzonder. Het onderwijs vanuit het formulier geeft ons antwoorden op vragen die in de tijd na de reformatie leefden en op dwalingen die zich toen al openbaarden; het zijn de vragen en opvattingen waarmee wij in onze tijd ook geconfronteerd worden, zij het vaak in andere bewoordingen en onder een andere naam. Het ‘oude’ doopformulier blijkt uiterst actueel.
Bij de behandeling van het doopformulier wordt op pastorale wijze aandacht geschonken aan vragen als: Wat betekent het voor mij als jongere om gedoopt te zijn? Wat betekent het om als ouder(s) het jawoord uit te spreken? Wat betekent dat in de praktijk van het huiselijke leven? Eveneens worden het voorrecht én de vermaning en verplichting die de Doop met zich meebrengen vanuit het formulier voorgehouden. De letterlijke tekst van het doopformulier wordt in deze uitgave regel voor regel gevolgd en uitgelegd.
Het boek is allereerst bedoeld voor jongeren en jonge ouders; ook wil het een handreiking zijn voor jonge ambtsdragers.

Auteur: Aalst, Ds. G.J. van
ISBN: 9789033117725
Uitgever: Den Hertog - Houten 2003

2 op voorraad