Veertien practicale leerredenen

15.00

Gebonden, 215 blz.
– Predikatie over Markus 16:1-4 (Pasen)
– Predikatie over Lukas 24:2-11 (Pasen)
– Predikatie over Handelingen 2:1-4 (Pinksteren)
– Predikatie over Handelingen 2:14-21 (Pinksteren)
– Predikatie over Johannes 3:3
– Predikatie over Efeze 5:14
– Predikatie over Lukas 12:32
– Predikatie over Handelingen 26:28
– Predikatie over Handelingen 26:29
– Predikatie over Johannes 7:37
– Predikatie over Lukas 24 :1-11 (Pasen)
– Predikatie over Ezechiël 36:26 en 27
– Predikatie over Prediker 11:3
– Predikatie over Hebreeën 11:10
Overeenkomstig de uitgave van 1859 bij J. Bantz te Gorinchem en die van 1876 bij P. v.d. Sluys Jr. te Amsterdam met de voorwoorden van die uitgaven.

Auteur: Smijtegelt, Bernardus
Uitgever: G.J. van Horssen - Barneveld 1980

1 op voorraad

Categorie: