Verzamelde geschriften van Ds. L. Boone

8.50

Gebonden, 357 blz.
– Voorwoord Ds, M.A. Mieras
– Leven en sterven, grotendeels door hemzelf beschreven, met verslag van zijn begrafenis
– Ds. M.A. Mieras, Ds. Boone herdacht
– Negental predikaties nadat hij gestorven is:
1. Branden , maar niet verteren! Exodus 3 : 2 – 5
2. De zalige verwachting van een zuchtend volk, Romeinen 8 : 19 – 23
3. Een heilig worstelaar met zijn God, Psalm 143 : 10, 11 en 12
4. Verdrietig worden op den weg in de woestijn, Numeri 21 : 4, 5 en 6
5. Het kennen van de gave Gods, Johannes 4 : 10
6. Intredepredikatie gehouden op 26 december 1899 bij de intrede van den schrijver te Terneuzen, Het kennen van de gave Gods, Psalm 126 : 5 en 6
7. De roede des Heeren over Neerlandsch volk, Daniël 5 : 20
8. Gods weldaden herdacht, Psalm 48 : 10, 11 en 12
9. Gelijk de dagen van Noach, Mattheüs 24 : 37 – 39
– Predikatie gehouden bij zijn 50-jarige echtvereniging
– Nieuwjaarspredikatie 1927 over Lukas 13 vers 8 en 9
– Bij overlijden van H.M. Koningen-moeder Emma – Prediker 12
– Een woord ter gedachtenis bij het overlijden van Ds. David Janse
– Gedicht door Ds. L. Boone
– Gedicht door drie blinde meisjes, bij de bevestiging van Ds. L. Boone te Terneuzen
– Naschrift door de Edelachtbare Heer G. v/d Berg, burgemeester van de gemeente Sint Philipsland.

Auteur: Boone, Ds. L.
Uitgever: Kool - Veenendaal 1977

1 op voorraad