Voor gezette tijden. 12 predikaties.

12.00

Gebonden, 282 blz.
1. De Hulpe in benauwdheden (Predikatie over Psalm 46: 2)
2. Josafats bedestond (Predikatie, in verband met den Wereldoorlog, over 2 Kronieken 20: 3 en 4)
3. Een goede oogst, docht niet rijk in God (Oogstpreek over Lukas 12: 16 – 21)
4. Zions burgerschap (Predikatie over Psalm 48: 15)
5. Voor Gods aangezicht in onze schuld (Oudejaarspreek over Ezra 9: 15b)
6. De HEERE onze Leidsman (Nieuwjaarspreek over Psalm 73: 23 en 24)
7. Voorbereiding (Voorbereidingspredikatie over 1 Korinthe 11: 28 en 29)
8. Eli, Eli, Lama Sabachtani! (Predikatie voor Goeden Vrijdag over Mattheüs 27: 45 en 50)
9. Een verlaten graf (Paaschpreek over Mattheüs 28: 1)
10. Hemelvaart (Predikatie over Lukas 24: 50 en 51)
11. De Heilige Geest, onze Leeraar en Trooster (Pinksterpreek over Johannes 14: 26)
12. Geen plaats voor Jezus (Kerstpreek over Lukas 2: 7b)

Auteur: Makkenze, Ds. A.
Uitgever: P. Stuut - Rijssen 1979

1 op voorraad

Categorieën: ,