Waar is ons kind? Een pastoraal-theologische handreiking rond het overlijden van jonge kinderen.

12.00

Paperback, 137 blz.
Het overlijden van een jong kind is een ingrijpende gebeurtenis, die omgeven is door vele praktische, pastorale en theologische vragen.
* Wat moeten we zeggen tegen een kind dat zal sterven?
* Zijn er bijzonderheden rond de begrafenis van een levenloos geboren kind?
* Hoe moeten we verder leven na dit verlies?
* Waarom gebeurt zoiets vreselijks?
* Waar is ons overleden kindje nu?
Ds. Kempeneers probeert op grond van Schrift en belijdenis een handreiking te geven met betrekking tot dergelijke vragen. In het bijzonder de vraag naar de eeuwige bestemming van het kind betreft een tere kwestie. Deze vraag wordt dikwijls op subjectieve gronden beantwoord. De auteur probeert een objectieve grond aan te wijzen, gebaseerd op Bijbelse gegevens en de verwerking daarvan in de belijdenisgeschriften. Met name de zinsnede uit de Dordtse Leerregels dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing van zaligheid van hun jonggestorven kinderen, is daarvoor van belang.
Ds. M.A. Kempeneers is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Elburg. Samen met zijn vrouw verloor hij zelf een kind kort na de geboorte. Hij bestudeerde het thema op exegetisch, kerkhistorisch, confessioneel en praktisch gebied. Dit boek is een verwerking van zijn onderzoek. Het is bedoeld voor ouders, familieleden en allen die in hun omgeving met het overlijden van een kind te maken kregen.

Auteur: Kempeneers, Ds. M.A.
ISBN: 9789061409243
Uitgever: De Groot Goudriaan - Kampen 2007

1 op voorraad