Weid Uw volk (twee afscheidspredikaties, de bevestigingspredikatie, de intredepredikatie en drie vrije predikaties)

7.50

Gebonden, 120 blz.
1. Een bede om de grote Herder Israëls (Micha 7 : 14)
2. Een groet van de apostel ten afscheid (2 Korinthe 13 : 11)
3. De voortdurende zorg van de verhoogde Koning (Efeze 4 : 11 en 12 (bevestigingspredikatie door ds. W.C. Lamain))
4. Het woord van de Meester tot de vissers van mensen (Lukas 5 : 5)
5. De behoudenis van Rachab (Jozua 6 : 22 t/m 25)
6. De onwederstandelijke werking van de Heilige Geest (Zacharia 4 : 6)
7. Een lieflijke raad en nodiging (1 Petrus 5 : 7)

Auteur: Vogelaar, Ds. C.
Uitgever: Het Anker - Zwijndrecht z.j.

1 op voorraad

Categorie: