Woorden op Zijnen Tijd. Of Plegtige Leerredenen over uitgezochte teksten der Heilige Schrift, uitgesproken op Boet- Vast- Bede- en Dankdagen, in tijden van oorlog gehouden. Alsmede in dure tijden en aanstekende ziektens. Mitsgaders over evrscheidene jaarsaizoenen en eenige andere aanmerkelijke gevallen. Naar den tweeden Hoogduitschen druk vertaald door Johan Willem van Haar. Nieuwe onveranderde uitgave.

125.00

Opn. gebonden, halfkunstleer; 4°; 470, (10) blz.

Auteur: Mel, Coenraad
Uitgever: I.J. Malga - Nijkerk 1861

1 op voorraad