Zie, Hij komt. Twaalf preken.

7.50

Gebonden, 240 blz.
1. Ds. D.W. Tuinier – De komende Engel des verbonds (Maleachi 3:1 (Advent))
2. Ds. Th. van Stuijvenberg – De bekendmaking van de geboorte van Christus (Lukas 2:8-20 (Kerst))
3. Ds. Th. van Stuijvenberg – Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave (2 Korinthe 9:15 (Na Kerst))
4. Ds. E. Fransen – De lijdende Borg in Gethsemané (Matthéüs 26:30 (Lijdenstijd))
5. Ds. H. Ligtenberg – Christus, de overwinnende Rechtvaardige (Lukas 23:47-49 (Goede Vrijdag))
6. Ds. Th. van Stuijvenberg – Was ons hart niet brandende? (Lukas 24:32 (Pasen))
7. Ds. E. Fransen – De verheerlijkte Immanuël (Handelingen 1:9-11 (Hemelvaart))
8. Ds. D.W. Tuinier – Christus’ troostwoord voor Zijn Kerk – Matthéüs 28:20 (‘Weeszondag'(
9. Ds. H. Ligtenberg – De uitstorting van de Heilige Geest (1) (Handelingen 2:1-2 (Pinksteren))
10.Ds. H. Ligtenberg – De uitstorting van de Heilige Geest (2) (Handelingen 2:1-2 (Pinksteren))
11.Ds. D.W. Tuinier – Christus’ komst op de wolken des hemels (Openbaring 1:7 (Wederkomst))
12.Ds. E. Fransen – De heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:22-25)

Auteur: Fransen, Ds. E. / Ligtenberg, Ds. H. / Stuijvenberg,Ds. Th. van / Tuinier, Ds. D.W.
ISBN: 9789055514236
Uitgever: Gereformeerde Gemeente - Terwold-De Vecht 2007

1 op voorraad

Categorie: