9789033108617

grid-view list-view
 • De Ark der behoudenis. 37 predikaties. Derde druk.

  6.50 Auteur: MacCheyne, Robert Murray
  Uitgever: Den Hertog - Houten 1993

  Gebonden, 257 blz. (voorste schutblad vastgeplakt en in enkele preken een aandachtkruisje met balpen)
  1. Het vleesgeworden Woord, Johannes 1:14
  2. Een getrouwe bediening, 2 Korinthe 4:1-6
  3. Predikanten gezanten van Christus’ wege, 2 Korinthe 5:20,21
  4. De goede en valse herder, Johannes 10:1-6
  5. Christus, de Deur der Kerk, Johannes 10: 7-10
  6. De huurling en de goede herder, Johannes 10:11-15
  7. Christus’ vrijwillige gehoorzaamheid, Johannes 10:17,18
  8. De kermerken en zegeningen van Christus’ schapen, Johannes 10:26-30
  9. Gods heil, Jesaja 55:6-9
  10.Het rechte gebruik van de verdrukking, Job 34: 31,32
  11.Aanneming tot kinderen Gods, 1 Johannes 3:1A
  12.Verkiezende liefde, Johannes 15:16A
  13.De verheerlijking van Christus, Lukas 9:28-36
  14.De hemelse Bruidegom en Bruid, Éfeze 5:25-27
  15.Gelovigen niet beschaamd over het kruis van Christus, Romeinen 1:15-18
  16.De Ark der behoudenis, Hebreeën 11:7
  17.De bediening van het Evangelie een gave van Christus, Éfeze 4:11-13
  18.De roeping van Abraham, Genesis 12:1-3
  19.De twist tussen Abraham en Lot, Genesis 13:7-13
  20.Hoog tijd om uit de slaap te ontwaken, Romeinen 13:11
  21.De tranen van de Zaligmaker over de verworpenen, Lukas 19:41,42
  22.Als een vuurbrand uit het vuur gerukt, Zacharia 3:1,2
  23.Bedroeft de Geest niet, Éfeze 4:30
  24.Het ware genoegen om een kind van God te zijn, Psalm 16:6 / Spreuken 3:17
  25.De pelgrimsstaf, Hebreeën 13:5B
  26.Het ambt van regeerouderling, 1 Tomotheüs 5:17
  27.De machtige Overwinnaar, Openbaring 19:12A, 16
  28.Waarschuwing tegen afval van het geloof, Hebreeën 6:4-6
  29.De geest in Gods handen bevolen, Psalm 31:6
  30.Christus het Leven, johannes 5:40
  31.Een geloofszicht van Christus, Johannes 20:20
  32.De leiding des Heeren met Zijn volk, Jesaja 46:3,4
  33.De toekomstige straf eeuwig, Markus 9:44
  34.Gods rechtvaardigheid in de toekomstige straf, Psalm 11:6.7
  35.De pijniging van de goddelozen en het gezang van de verlosten, Openbaring 19:3
  36.De geesteskwellingen van de hel, 1 Korinthe 9:27
  37.Paulus tot voorbeeld gesteld, 1 Timotheüs 1:16

  In winkelmand