De Ark der behoudenis. 37 predikaties. Derde druk.

6.50

Gebonden, 257 blz. (voorste schutblad vastgeplakt en in enkele preken een aandachtkruisje met balpen)
1. Het vleesgeworden Woord, Johannes 1:14
2. Een getrouwe bediening, 2 Korinthe 4:1-6
3. Predikanten gezanten van Christus’ wege, 2 Korinthe 5:20,21
4. De goede en valse herder, Johannes 10:1-6
5. Christus, de Deur der Kerk, Johannes 10: 7-10
6. De huurling en de goede herder, Johannes 10:11-15
7. Christus’ vrijwillige gehoorzaamheid, Johannes 10:17,18
8. De kermerken en zegeningen van Christus’ schapen, Johannes 10:26-30
9. Gods heil, Jesaja 55:6-9
10.Het rechte gebruik van de verdrukking, Job 34: 31,32
11.Aanneming tot kinderen Gods, 1 Johannes 3:1A
12.Verkiezende liefde, Johannes 15:16A
13.De verheerlijking van Christus, Lukas 9:28-36
14.De hemelse Bruidegom en Bruid, Éfeze 5:25-27
15.Gelovigen niet beschaamd over het kruis van Christus, Romeinen 1:15-18
16.De Ark der behoudenis, Hebreeën 11:7
17.De bediening van het Evangelie een gave van Christus, Éfeze 4:11-13
18.De roeping van Abraham, Genesis 12:1-3
19.De twist tussen Abraham en Lot, Genesis 13:7-13
20.Hoog tijd om uit de slaap te ontwaken, Romeinen 13:11
21.De tranen van de Zaligmaker over de verworpenen, Lukas 19:41,42
22.Als een vuurbrand uit het vuur gerukt, Zacharia 3:1,2
23.Bedroeft de Geest niet, Éfeze 4:30
24.Het ware genoegen om een kind van God te zijn, Psalm 16:6 / Spreuken 3:17
25.De pelgrimsstaf, Hebreeën 13:5B
26.Het ambt van regeerouderling, 1 Tomotheüs 5:17
27.De machtige Overwinnaar, Openbaring 19:12A, 16
28.Waarschuwing tegen afval van het geloof, Hebreeën 6:4-6
29.De geest in Gods handen bevolen, Psalm 31:6
30.Christus het Leven, johannes 5:40
31.Een geloofszicht van Christus, Johannes 20:20
32.De leiding des Heeren met Zijn volk, Jesaja 46:3,4
33.De toekomstige straf eeuwig, Markus 9:44
34.Gods rechtvaardigheid in de toekomstige straf, Psalm 11:6.7
35.De pijniging van de goddelozen en het gezang van de verlosten, Openbaring 19:3
36.De geesteskwellingen van de hel, 1 Korinthe 9:27
37.Paulus tot voorbeeld gesteld, 1 Timotheüs 1:16

Auteur: MacCheyne, Robert Murray
ISBN: 9789033108617
Uitgever: Den Hertog - Houten 1993

1 op voorraad

Categorie: