9789055514236

grid-view list-view
 • Zie, Hij komt. Twaalf preken.

  7.50 Auteur: Fransen, Ds. E. / Ligtenberg, Ds. H. / Stuijvenberg,Ds. Th. van / Tuinier, Ds. D.W.
  Uitgever: Gereformeerde Gemeente - Terwold-De Vecht 2007

  Gebonden, 240 blz.
  1. Ds. D.W. Tuinier – De komende Engel des verbonds (Maleachi 3:1 (Advent))
  2. Ds. Th. van Stuijvenberg – De bekendmaking van de geboorte van Christus (Lukas 2:8-20 (Kerst))
  3. Ds. Th. van Stuijvenberg – Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave (2 Korinthe 9:15 (Na Kerst))
  4. Ds. E. Fransen – De lijdende Borg in Gethsemané (Matthéüs 26:30 (Lijdenstijd))
  5. Ds. H. Ligtenberg – Christus, de overwinnende Rechtvaardige (Lukas 23:47-49 (Goede Vrijdag))
  6. Ds. Th. van Stuijvenberg – Was ons hart niet brandende? (Lukas 24:32 (Pasen))
  7. Ds. E. Fransen – De verheerlijkte Immanuël (Handelingen 1:9-11 (Hemelvaart))
  8. Ds. D.W. Tuinier – Christus’ troostwoord voor Zijn Kerk – Matthéüs 28:20 (‘Weeszondag'(
  9. Ds. H. Ligtenberg – De uitstorting van de Heilige Geest (1) (Handelingen 2:1-2 (Pinksteren))
  10.Ds. H. Ligtenberg – De uitstorting van de Heilige Geest (2) (Handelingen 2:1-2 (Pinksteren))
  11.Ds. D.W. Tuinier – Christus’ komst op de wolken des hemels (Openbaring 1:7 (Wederkomst))
  12.Ds. E. Fransen – De heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:22-25)

  In winkelmand